Hvis du har spørgsmål vedrørende gravsteder eller lignende på Stubbekøbing kirkegård kan du kontakte Graveren på tlf: 5444 1835 eller på mail: stubbekoebing.kirkegaard@gmail.com

 

Urnegravsteder afd. R og M

Der må anbringes gravsten på 50x40 cm
Der skal være 10 cm luft mellem planter og kirkegårdens hæk eller afgrænsningen.
Beplantning må højst blive 40 cm.
Planter og stenen er gravstedsejers ejendom og skal fjernes ved nedlæggelse.

Fredningstiden er 10 år.

Der kan altid tilkøbes forskellige ydelser som vedligeholdelse, planter, blomster, gran. mv.
Kirkegården kan anlægge og renovere gravstedet mod betaling.

Gravpladsen anvises af graveren på kirkegården.

Gravstedet kan fornyes.

Urner og kister i plænen med græs

Der skal anbringes en plan liggesten i størrelse 40 x 60 cm.
Stenen skal være i plan med græsset, efter anvisning fra kirkegården.
Tekst og dekoration skal indhugges i stenen (ikke løse bogstaver).
Figurer og lignende må ikke monteres på stenen.
Der må kun sættes afskårne blomster i en nedgravet vase, eller de kan lægges på stenen.
Det er ikke tilladt at sætte/lægge eller nedgrave an­det på gravstedet.
Dog i perioden november til februar kan der lægges kranse og puder.

Fredningstiden er 30 år for kister og 10 år for urner.

Gravpladsen anvises af graveren på kirkegården.

Urnegravsteder anlæg i græs afd. D og E

Der må anbringes gravsten på 50x40 cm
Der skal være 10 cm luft mellem planter og kirkegårdens hæk eller afgrænsningen.
Beplantning må højst blive 40 cm.
Planter og stenen er gravstedsejers ejendom og skal fjernes ved nedlæggelse.

Fredningstiden er 10 år.

Der kan altid tilkøbes forskellige ydelser som f.eks.vedligeholdelse, planter, blomster, gran. mv.
Kirkegården kan anlægge og vedligeholde gravstedet mod betaling.

Gravpladsen anvises af graveren på kirkegården.

Gravstedet kan fornyes.

Kirkegravsteder

Der må anbringes gravsten efter eget ønske.
Der skal være 10 cm luft mellem planter og kirkegårdens hæk.
Beplantning må højst blive 125 cm.
Planter og stenen er gravstedsejers ejendom og skal fjernes ved nedlæggelse.

Fredningstiden er 30 år for kister og 10 år for urner.

Der kan altid tilkøbes forskellige ydelser som f.eks. vedligeholdelse, planter, blomster, gran. mv.
Kirkegården kan anlægge og vedligeholde gravstedet mod betaling.

Gravpladsen anvises af graveren på kirkegården.

Gravstedet kan fornyes.

Anonyme fælles urnegrave

De anonyme fælles urnegrave er anlagt som fælles anlæg på kirkegården. Urnens placering markeres ikke.

Der må lægges afskårne blomster på de anlagte blomster/kransepladser. Blomster placeret på græsset vil blive fjernet.

Pårørende deltager ikke ved urnenedsættelsen.