Fødsel

Når jeres barn er født, sørger jordemoderen for at barnet får et cpr.nr, samt at  kirkekonteret får besked om at en lille ny er kommet til i moderens bopælssogn. 

Hvis forældrene er gift senest 10 måneder inden barnets fødsel, vil begge forældre
automatisk fremgå under barnets personoplysninger.

Er forældrene ikke gift, skal de derimod udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring, således at faderen til barnet registreres. Dette skal ske senest 28 dage efter barnets fødsel.

Omsorgs- og Ansvarserklæringen udfyldes via www.borger.dk, og underskrives af begge forældre, med hver deres NemID.

Klik her for borger.dk om faderskab

 

 

Navngivning og Dåb

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten.

Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde og sende blanket, via www.borger.dk, hvorfra denne automatisk videresendes direkte  til kirkekontoret eller præsten i morens bopælssogn. I Sønderjylland dog til kommunen, hvor fødslen er registreret.

Klik her for borger.dk om navngivning

 

 

Navneændring

Hvis du ønsker at ændre navn, skal du udfylde et skema og ansøge om ændringen via www.borger.dk.

Her finder du også råd, vejledning og information.

HUSK at ansøgningen skal underskrives med dit NemId

Klik her for borger.dk om navneændring

 

 

Konfirmation

"At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller dans. Vi mødes en gang om ugen, og har godt to timer sammen onsdag morgen. Du kommer til at lære om den treenige Gud, om kirkens historie og traditioner, om hvad det vil sige at være menneske. Vi taler sammen, vi synger salmer, vi laver forskellige kreative aktiviteter, vi læser i Biblen og prøver at forstå noget af den, vi lærer at be’ en bøn, vi ser filmklip, vi tager ud og besøger mennesker og meget andet."

                                                                                                 - Sognepræst Jacob Scheving

 

Konfirmation sker følgende to søndage:
Maglebrænde: 1. Søndag i maj
Stubbekøbing: 2. Søndag i maj

Al henvendelse angående konfirmation, sker til sognepræst Jacob Scheving tlf: 5444 1230 / 5164 6423

Klik her for folkekirken om konfirmation

 

 

Vielse

Her finder du link til bryllup og hvad det vil sige, at blive gift og hvilke ting der skal ordnes inden vielsen.

Klik her

 

Når I har besluttet jer for at blive gift, og har valgt en dato for hvornår brylluppet skal stå, bliver det næste skridt at få udstedt en prøvelsesattest (ægteskabserklæring). Attesten udfyldes via www.borger.dk, hvor der ligeledes findes råd og vejledning til udfyldelsen.

 
 

Velsignelse

Ønsker I kirkelig velsigelse efter borgerligt indgået ægteskab eller registreret partnerskab, så se nedenstående link

Klik her

 

 

Dødsfald

Henvendelse kan ske til præsten ang begravelse/ bisættelse.

Læs desuden:
Klik her for folkekirken om begravelse

 

 

Ind- eller udmeldelse af folkekirken

Kontakt præsten for blanket eller spørgsmål.