Gudstjenestens forløb

Gudstjenesten indledes med et:

1) Præludium

2) Indgangsbøn (Læses af Kirkesanger/Kirketjener, mens Præsten knæler foran alteret)

3) 1. salme

4) Hilsen 

Præsten vender sig mod menigheden og siger " Herren være med jer"

Menigheden svarer "Og med din ånd"