Fødsel

Når jeres barn er født, sørger jordemoderen for at barnet får et cpr.nr, samt at                                                                                     kirkekonteret får besked om at en lille ny er kommet til i moderens bopælssogn. 

 
Hvis forældrene er gift senest 10 måneder inden barnets fødsel, vil begge forældre
automatisk fremgå under barnets personoplysninger.
 

Er forældrene ikke gift, skal de derimod udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring, således at faderen til barnet registreres. Dette skal ske senest 14 dage efter barnets fødsels.

Omsorgs- og Ansvarserklæringen udfyldes via www.borger.dk, og underskrives af begge forældre, med hver deres NemID.

Klik Her

Navngivning og Dåb

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten.

Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde og sende blanket, via www.borger.dk, hvorfra denne automatisk videresendes direkte  til kirkekontoret eller præsten i morens bopælssogn. I Sønderjylland dog til kommunen, hvor fødslen er registreret. 

Klik her

Navneændring

Hvis du ønsker at ændre navn, skal du udfylde et skema og ansøge om ændringen via www.borger.dk.

Her finder du også råd, vejledning og information.

HUSK at ansøgningen skal underskrives med dit NemId

Klik her

 
 

Konfirmation

Her finder du link til hvad det vil sige at blive konfirmeret.

Klik her

 

Vielse
Her finder du link til bryllup og hvad det vil sige, at blive gift og hvilke ting der skal ordnes inden vielsen.

Klik her

Når I har besluttet jer for at blive gift, og har valgt en dato for hvornår brylluppet skal stå, bliver det næste skridt at få udstedt en prøvelsesattest (ægteskabserklæring). Attesten udfyldes via www.borger.dk, hvor der ligeledes findes råd og vejledning til udfyldelsen.
 
 

Velsignelse
Ønsker I kirkelig velsigelse efter borgerligt indgået ægteskab eller registreret partnerskab, så se nedenstående link

Klik her

 

Dødsfald

Her finder du hjælp til hvad du skal gøre ved dødsfald, klik på nedenstående link

 

 

 

Ind- eller udmeldelse af folkekirken

Kontakt præsten for blanket eller spørgsmål.