Hvad bringer sommeren i år

Hvad bringer sommeren i år ?


Når vi kommer hen i foråret spørger vi hvert år os selv: hvordan bliver sommeren? I år synes vi, at vi har fortjent en varm og dejlig sommer, men der udstedes ingen garantier. Selvom vi have sne helt hen i april, er det ikke sikkert vi får en varm sommer. Det vi ved med sikkerhed, der kommer, er det, som vi kan læse af kalenderen, de øvrige ting kan vi kun gisne om, lægge planer for osv.                      

I maj har vi  konfirmation i Stubbekøbing Kirke og vi glæder os! De unge mennesker skal holde fest, med deres familier. .                        

Kristi Himmelfarts dag er en kirkelig begivenhed, selvom der er mange der mest ser det som en ekstra fridag eller som en lille ekstra forårsferie, fordi vi kan tage fredag fri. Herligt! Kristi Himmelfart er som navnet antyder, den dag, da Jesus for til himmels. Han havde været på jorden, gået rundt og talt og spist sammen med disciplene og andre i 40 dage siden opstandelsen Påskemorgen (ApG 1,1-11).

Han havde forberedt dem på, at Helligånden ville komme i Pinsen og sagde, at Johannes Døberen havde døbt med vand, men efter Pinse skal vi døbes med Helligånden. Han pålagde dem, at blive i  Jerusalem så længe. Men nu var tiden altså inde til at han skulle op til sin Far i Himlen. Han blev løftet op og forsvandt i nogle tåger for øjnene af disciplene.

I kunsten er Kristi Himmelfart nogle steder vist som et par fodaftryk i jorden. Hvordan skal man ellers vise, at Jesus var her og ikke er her mere! I år fejrer vi Kristi Himmelfartsdag med pilgrimsvandring. Vi går den prøvede rute fra Stubbekøbing kirke, langs Dosseringen, Strandvejen, Liselundvej. Vi gør holdt på Liselund smedje og får lidt at spise og derefter går vi videre til Fjendstrup og  Maglebrænde. Vi drikker kaffe og får kage i kirken og derefter gudstjeneste.                                                                             

10 dage efter er det Pinse, hvor Gud sendte Helligånden herned. De sidste ekstra fridage i foråret, så er de skæve helligdage, som vi også kalder disse feriedage, slut for denne gang. Helligånden er den vanskeligt forklarlige ånd, der kom herned for at vi hele tiden skal huske at være gode ved hinanden og ikke mindst huske at fortælle og snakke med hinanden om Gud, og den  lader Guds budskab virke imellem os.  2. Pinsedag fejrer vi at sommeren kommer ved at holde gudstjeneste i Anlægget. Kirkens kor medvirker og vi håber på, at vi kan spise vores medbragte frokost i det grønne.    

Trinitatistiden begynder allerede i maj i år, søndag efter Pinsedag. Denne tid, hvor den smukke sommertid begynder, Sankt Hans (som vi fejrer i præstegårdshaven med lagkager, kaffe, sang mv.), sommerferie (hvor vi i 4 torsdage i august har  Aftenkirke), strækker sig over det halve kirkeår og slutter først til Advent. Vi hører om Helligånden i denne tid, det 3.led i trosbekendelsen, altså Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, der er de 3 udtryksformer for Gud.

Hjertelig forårshilsen, husk at nyde den!