Velkommen til Stubbekøbing og Maglebrænde kirkes hjemmeside

Stubbekøbing kirke har åbent dagligt fra 9-17

Maglebrænde kirke er aflåst. Ved besøg, kontakt venligst kirkens graver: tlf: 2028 0797

Krav om mundbind i Folkekirken

Fra den 29. oktober og frem til og med 2. januar 2021 har regeringen udvidet kravet om at bære mundbind eller visir til også at gælde i kultur- og kirkeinstitutioner.
Når du besøger eller deltager i en aktivitet i folkekirken i et lokale med offentlig adgang (for eksempel gudstjeneste), skal du overholde det gældende krav om brug af mundbind.
Du skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når du går ind og ud af lokalet, og når du bevæger dig rundt i lokalet. 

Kravet gælder ikke, når du sidder ned eller knæler under aktiviteten. Heller ikke når du som led i en kirkelig handling kortvarigt rejser dig op, for derefter at sætte dig ned igen på samme plads.
Børn under 12 år er undtaget kravet om mundbind i folkekirken.
Kravet om mundbind gælder ikke for præster og andre forkyndere eller ansatte og frivillige, som hjælper til under ceremonien. 

Kravet gælder heller ikke deltagere, som har en central rolle i den konkrete ceremoni, for eksempel:

  • Dåbsbarn/-forældre og faddere, når dåbshandlingen finder sted
  • Konfirmander
  • Brudepar (inklusiv personer som bistår brudeparret i forbindelse med ceremonien)
  • De nærmeste efterladte ved bisættelser og begravelser (inklusiv kistebærere). Undtagelsen gælder ikke nødvendigvis hele begravelsesfølget.

Nadver

Hvis du ønsker at modtage nadver, er du omfattet af undtagelsen om ikke at skulle bære mundbind under den konkrete kirkelige aktivitet.
Der er derfor ikke krav om, at du bærer mundbind eller visir, når du går op til alteret og senere går tilbage til din plads. 

 

Kalender gudstjenester og højmesser

 

Følgende blev valgt til det nye menighedsråd i Stubbekøbing Kirke 15. september 2020
(listet efter antal afgivne stemmer):

Peter Kot Nielsen
Ulla Ingerline Biegstraaten
Dorthe Holtse Jeppesen
Claus Svensson
Birgit Asbak Boensvang
Lizzie Huss
 
Som stedfortrædere valgtes:
Anita Lihme
Merete Højrup
Inge Merete Moos
.......

Følgende blev valgt til det nye menighedsråd i Maglebrænde Kirke 15. september 2020
(listet efter antal afgivne stemmer):

Erland Tage Rasmussen
Pia Charlotte Samsøe Ringo
Børge Løjmand
Hans Kristian Højer Berg
Anders Sværke

Som stedfortrædere valgtes:
Kurt Benjamin Nielsen
Dines Kappel
Henrik Jørgensen Ringo

 

 

 

 

 

Stubbekøbing Kirkes Børnekor

Børnekoret øver hver torsdag 15.00-16.30 (fra 8 år)

Har du lyst til at synge med, så kontakt korleder Maria Stærk Bjørn-Olsen på tlf. 5310 8200
eller kirkens organist, Aase R. Sløgedal på tlf. 2323 1172

 

 

 

Vi hører gerne, hvordan hjemmesiden efter din opfattelse kan blive bedre.
Send mail til webmaster msb@km.dk